Ad Verwijs

Ik werk al meer dan 35 jaar in het onderwijs en heb door diverse functies en taken alle ins- en outs van het onderwijs leren kennen. Voor een compleet overzicht verwijs ik naar mijn Linkedin-profiel. Ik ben gespecialiseerd in:

  • leerpsychologie en didactiek
  • digitale didactiek
  • visie- en beleidsvorming en implementatietrajecten in een professionele cultuur en context

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat docenten een gezamenlijke ontwikkeling moeten doormaken om de kwaliteit van het onderwijs beter te maken. Daarvoor is kennis nodig die toegepast wordt in de dagelijkse praktijk en ondersteund en gefaciliteerd wordt door leidinggevenden. Het is mijn passie om groepen docenten met hun leidinggevenden warm te maken voor een onderwijsontwikkeling waardoor leerlingen beter leren. Beter leren betekent ook dat ze beter voorbereid in de samenleving van de toekomst terecht komen. Ik zie een grote rol voor docenten in het begeleiden van het leerproces.