Lesmateriaal ontwikkelen

Docenten worden pas echt goed eigenaar van het leerproces als ze hun eigen lesmateriaal kunnen en mogen maken. Natuurlijk moeten daar faciliteiten voor zijn, maar vooral kennis over lesmateriaal is van groot belang. 

Wij kunnen van dienst zijn met zowel folio als digitaal materiaal op de volgende terreinen:

  • Leren om lesmateriaal te maken wat optimaal gebruik maakt van beschikbare kennis uit de leerpsychologie (evidence-informed)
  • Leren om lesmateriaal te maken dat aansluit bij uw onderwijsvisie
  • Arrangeren van lesmateriaal met open-source bronmateriaal
  • Arrangeren van adaptief lesmateriaal
  • Arrangeren van lesmateriaal om te differentiëren

Wij helpen u bij het formuleren van een visie op lesmateriaal tot het begeleiden van projecten en coachen van teams en secties.