Robbert-Jan Poortvliet

Ik ben werkzaam als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en als lerarenopleider en vakdidacticus in het hoger beroepsonderwijs. Ik ben gespecialiseerd in:

  • formatief lesgeven
  • leerpsychologie
  • digitale didactiek
  • leren zichtbaar maken

In een school moeten leerlingen, docenten en leidinggevenden 'er toe doen'. Het is daarom van groot belang dat er ontmoetingen plaatsvinden tussen docenten en onderwijskundige leiders. In deze ontmoetingen moet het gaan over goed onderwijs: doe ik de goede dingen op een goede manier? Ik vind het inspirerend om met docenten en onderwijskundige leiders vanuit de theorie kritisch te kijken naar de eigen lespraktijk en deze te verbeteren. Ik zie dat daardoor docenten hun rol als pedagoog of didacticus opnieuw gaan definiëren en 'er toe doen'.