Voor docenten

Wat kunnen wij voor uw professionele praktijk betekenen? Onze expertise ligt hier:

 • Doelgericht onderwijs: leerdoelen en succescriteria duidelijk maken, delen en begrijpen 
 • Werken volgens het Directe Instructiemodel
 • Effectiever lesgeven door gebruik te maken van kennis uit de leerpsychologie 
 • Feedback geven die het leerproces stimuleert 
 • Leerlingen activeren om de leerbron van elkaar te zijn 
 • Leerlingen eigenaar van het leerproces maken 
 • Verwerkingsmaterialen ontwikkelen bij een bestaande bronnenmethode 
 • Digitale didactiek: effectief inzetten van ICT in het didactisch proces 
 • Digitale geletterdheid van docenten en hoe kunnen docenten daaraan werken bij leerlingen 
 • Leerlijn mediawijsheid uitvoeren 
 • De vijf kernstrategieën van de docent in een formatieve cultuur 
 •